Ve spolupráci se SIT Port Plzeň jsme uspořádali neformální setkání škol a firem Plzeňského kraje. Na akci se setkali zástupci sdružení TIP, Eurosoftware a RT-Soft, zástupci z řad učitelů, školních psychologů a karierních poradců a mentoři projektového dne Naše firmy z organizace Nvias.

Po představení účastníků proběhla herní ukázka projektového dne se vším všudy, zástupci ze škol i firem během první části akce spolupracovali na tvorbě vlastního projektu a zažili při tom na vlastní kůži náročnost úkolů, které na žáky čekají.

Hra plynule přešla v debatu o dalším karierním a výchovném potenciálu hry. Účastníci zejména ocenili komplexitu problémů, které žáci při hře řeší, konfrontaci žáků s rychle se měnícím stavem na trhu práce a proměnu teoretických konceptů vyučovaných ve školách v praktické dovednosti. Podpořili také myšlenku prohlubování nově získaných dovedností návazným programem pro žáky, na kterém pracujeme.

Děkujeme účastníkům za zapojení do hry a podnětnou diskuzi.