Naše firmy propojují Plzeňský kraj, základní školy a společnosti v regionu

Děti baví hra, reálné zážitky a možnost vyzkoušet si věci prakticky. Projektový den Naše firmy všechny tyto zážitky spojuje a společně se zástupci reálných společností žáky směřuje ke studiu v oblastech s vysokou přidanou hodnotou jako je věda, výzkum, marketing, …. Zajišťuje rozvoj podnikatelských kompetencí společně s kreativitou a iniciativou, komunikaci a týmovou spolupráci.

Rozšíření projektu v Plzeňském kraji

Plzeňský kraj v rámci programu rozvoje odborného vzdělávání podpořil realizaci Našich firem na vybraných základních školách v kraji. Zapojeni byli žáci z Klatov ZŠ Plánická ul., ZŠ Čapkova ul. a Masarykova ZŠ. Z Domažlic ZŠ Komenského ul., ZŠ a MŠ Msgre. B. Staška a dále potom ZŠ Staňkov, ZŠ Bor, a ZŠ Hornická v Tachově.

Zapojení místních společností

Ještě více rozšířit a podpořit projektové dny pomohly společnosti ze sdružení Technological Initiative PilsenZF Staňkov, Grammer CZ Tachov a Technické pružiny SCHERDEL Bor.

Podpora projektových dní ze strany společností je klíčová, jak z pohledu financování, tak z přenosu know-how. Je důležité, že společnosti v rámci své společenské odpovědnosti si uvědomují přínos podpory projektových dní ve svém regionu.

„V dnešní době si nikdo nedokáže přesně představit, co nás v budoucnosti čeká. Zákazníci firmy Grammer CZ spoléhají na kreativní a inovativní řešení, které společnost vytváří. Právě proto podporujeme projektové dny Naše firmy, které rozvíjí dovednosti pro 21. století, jako je kreativita, kritické a informatické myšlení, komunikace a týmová spolupráce,” odpovídá Martin Kuržeja, HR manager společnosti Grammer CZ na otázku, proč projektové dny Naše firmy podporují.

Ukázkou přenosu know-how z firemního prostředí do škol je vzorový Value proposition canvas od firmy ZF Staňkov. Pomocí tohoto vzoru žáci snáze pochopí práci s touto šablonou a sami dokáží lépe navrhnout vlastní unikátní hodnotu pro svoje zákazníky.

Příležitost pro žáky

Naše firmy přinášejí projektovou výuku do škol, což znamená praktické aplikování a učení se nových dovedností a znalostí z různých oborů. Hlavním cílem je motivovat žáky k rozvoji jejich talentu. Každý si najde ve firmě aktivity, které ho baví a ve kterých vynikne.

„V našem regionu je hodně důležité dětem ukázat cestu a možnosti dalšího vzdělání v oborech s vysokou přidanou hodnotou. Proto je projektový den, který ve spolupráci s lokálními společnostmi umožňuje dětem si prakticky vyzkoušet chod firmy, skvělou příležitostí, jak získat spoustu nových zkušeností. Velice oceňujeme podporu společnosti Technické pružiny SCHERDEL, která umožnila rozšíření i pro ostatní žáky,” říká Mgr. Daniel Koblen, ředitel ZŠ Bor.

„Byla to zábava. Skládali jsme robota, chodili jsme si pro kartičky se zadáním a roboty jsme programovali. Prostě jsme si tvořili svoji vlastní firmu. Vymýšleli jsme si svoje logo, název, jak to bude probíhat atd.,“ komentuje jedna žačka ze základní školy Bor. Další žáci doplňují: „Je to hodně zábavy, poznávat nové věci a spolupracovat s ostatními ve skupině. ”, „… a spoustě z nás to může pomoci rozhodnout se, co chceme dál studovat.”, „Uvědomíte si, jestli by Vás bavilo, dělat ve firmě, popřípadě co byste chtěli v té firmě dělat,” shodují se žáci.

Od žáků ze Základní školy Bor jsou k dispozici i odpovědi na další otázky. Například, jaká část projektového dne je nejvíce zaujala. Zajímavé je srovnání s odpověďmi od plzeňských žáků, které nejvíce zaujala samotná investiční hra, zaměřená na pochopení tvorby přidané hodnoty firem. Pro žáky základní školy Bor bylo stejně zajímavé programování robota a tvorba vlastního marketingu. Vnímáme to jako velmi pozitivní chuť, učit se novým věcem a také radost z výsledků, protože právě certifikace programů a tvorba marketingu je v budování firmy hodně vidět.

Plány na rozvoj

„Projektový den jsme ve spolupráci s organizací nvias vymysleli proto, abychom děti motivovali k podnikavosti a ke studiu technických oborů. Jsme rádi, že organizace nvias rozšiřuje tento úžasný projekt za hranice města,” říká Ing. Anna Čudáková, projektová manažerka zodpovědná za podporu podnikání v SITMP. Projektové dny Naše firmy plánuje nezisková organizace nvias.org dále v regionu rozšiřovat. V případě Vašeho zájmu o zapojení se do podpory, je neváhejte kontaktovat.