Spojte svoji značku s budováním nové generace aktivních a tvůrčích osobností

Technické vzdělání

Zajistíte studentům možnost sestavení a programování vlastního robota. Součástí je nejen manuální zručnost, ale také vytvoření vlastního designu.

Podělte se o svůj příběh

Předejte Vaše nejcennější zkušenosti. Co je nejdůležitější pro úspěšný rozvoj firmy?

Vztah s veřejností

Podpoříte studenty kolem Vás. Máte jedinečnou možnost, rozhýbat budoucí rozvoj právě Vaší lokality. Dáte lidem vědět, že Vám záleží na Vašem okolí.

Zapojte se do motivace!

Podpořte obrovské nadšení a zapojení všech studentů. Pomozte nám probouzet ve studentech chuť něco se učit, soutěživého, ale i kreativního ducha!

Ví se o nás

ZAK západočeská televize

Reportáž České televize

Zapojte se do programu

Vyberte si školu ve vaší lokalitě, kterou chcete sponzorovat

 

Poskytněte mentora se zkušenostmi z byznysu, my zajistíme vyškolení pro program

 

Nechte si vytvořit vlastní verzi programu Naše Firmy

 

Zapojené firmy

„Pro Aimtec jsou důležití lidé, kteří mají vlastní nápady, podnikatelské myšlení a umějí vymýšlet řešení postavená na nových technologiích, proto jsme podpořili projekt Naše firmy, který všechny tyto dovednosti ve studentech rozvíjí.“,

Radka Pučelíková, Ředitelka HR

„My v ZF věříme, že technické vzdělání společně s kreativním přístupem k řešení problémů má budoucnost nejen v našem oboru, ale i v běžné společnosti. Projekt Naše firmy je přesně takovou platformou, která tyto vlastnosti pomáhá u dětí rozvíjet.“,

Ivo Mendřec, Vedoucí projektového oddělení STN