Spojte svoji značku s budováním nové generace aktivních a tvůrčích osobností

Technické vzdělání

Zajistíte studentům možnost sestavení a programování vlastního robota. Součástí je nejen manuální zručnost, ale také vytvoření vlastního designu.

Podělte se o svůj příběh

Buďte vzorem – v pracovních sešitech dostanete prostor v podobě vzorových šablon – Value proposition nebo Lean business model. Co je nejdůležitější pro úspěšný rozvoj firmy? 

Vztah s veřejností

Podpoříte studenty kolem Vás. Máte jedinečnou možnost, rozhýbat budoucí rozvoj právě Vaší lokality. Dáte lidem vědět, že Vám záleží na Vašem okolí.

Zapojte se do motivace!

Podpořte obrovské nadšení a zapojení všech studentů. Pomozte nám probouzet ve studentech chuť něco se učit, soutěživého, ale i kreativního ducha! Inspirujte Vaší motivací.

Ví se o nás

ZAK západočeská televize

Reportáž České televize

Zapojte se do programu

Vyberte si školu ve vaší lokalitě, kterou chcete sponzorovat

 

Poskytněte mentora se zkušenostmi z byznysu, my zajistíme vyškolení pro program

 

Vyberte vlastní byznys téma zacílení programu Naše Firmy

 

Zapojené firmy

„Firma Gerresheimer Horšovský Týn již řadu let podpo-ruje technické vzdělávání v regionu a významně tak přispívá ke zvýšenému zájmu o technické vzdělávání. Proto se firma rozhodla aktivně vstoupit i do projektu Naše firmy. Chceme v něm dětem ukázat, jak funguje organismus jménem „Firma“ a jak ony samy mohou tento organismus rozhýbat správným směrem. Není pro nás důležité zprostředkovat teorii, ale radost z vlastní tvořivosti, kreativity a týmové práce.“

       Václava Váchalová, Head of Operational Excellence

„Podpora školství a vzdělávání je pro Doosan Škoda Power naprosto klíčová. Jako významný zaměstnavatel v plzeňském regionu dlouhodobě podporujeme technické vzdělávání na školách. Proto věříme, že účast v tomto zajímavém projektu pomůže probudit v žácích základních škol vášeň pro studium v technických oborech a díky tomu získat možnost stát se v budoucnosti zkušeným odborníkem v oblasti parních turbín.

Mgr. Petra Průcha Minářová, Head of Human Resources Management

„Pro Aimtec jsou důležití lidé, kteří mají vlastní nápady, podnikatelské myšlení a umějí vymýšlet řešení postavená na nových technologiích, proto jsme podpořili projekt Naše firmy, který všechny tyto dovednosti ve studentech rozvíjí.“

Radka Pučelíková, Ředitelka HR

„My v ZF věříme, že technické vzdělání společně s kreativním přístupem k řešení problémů má budoucnost nejen v našem oboru, ale i v běžné společnosti. Projekt Naše firmy je přesně takovou platformou, která tyto vlastnosti pomáhá u dětí rozvíjet.“

Ivo Mendřec, Vedoucí projektového oddělení STN

 

V Technických pružinách SCHERDEL podporujeme ZŠ Bor v rámci projektu Naše firmy, protože chceme v rámci naší sociální zodpovědnosti více zapojit místní děti v tomto regionu. Cílem tohoto kreativního projektu je vzbudit v dětech zájem o technické vzdělání a tím jim dáme šanci se v budoucnu uplatnit na kvalifikovaných pozicích v naší společnosti.

                                      Jana Rundová, HR pro osobní
                                      rozvoj a vzdělávání zaměstnanců

„V dnešní době si nikdo nedokážeme přesně představit co nás v budoucnosti čeká. Zákazníci firmy Grammer spoléhají na kreativní a inovativní řešení, které firma vytváří, proto podporujeme projektové dny Naše firmy, které rozvíjí dovednosti pro 21. století, jako je právě kreativita, kritické a informatické myšlení, komunikaci a týmovou spolupráci.”

                                               Martin Kuržeja, HR manager