Naše Firmy

Chceme žáky směrovat ke studiu v oblastech s vysokou přidanou hodnotou jako je věda, výzkum, marketing, ….

Proto jsme ve spolupráci nvias.org a Správou informačních technologií města Plzně připravili program pro základní a střední školy, který má za cíl, pomoci žákům, najít cestu při výběru studia pro svůj život.

Během projektového dne pochopí důležitost kreativity, informačního i kritického myšlení, komunikace a spolupráce.

Kdo hru řídí

Celým projektovým dnem provází zkušení mentoři organizace nvias. V rámci projektového dne není nutná aktivní účast vyučujícího, ten se tak může soustředit na pozorování žáků v rolích ve kterých je standardně nemá šanci poznat.

Časová dotace

Projektový den standardně probíhá 4 hodiny – začátek s výukou v 8.00 hod. konec cca ve 12.00 hod. Obsáhneme skupinu 25 – 30 dětí – 5 skupin. V průběhu dne jsou rozložené zdravotní přestávky pro děti.

Technologie

Roboti – využíváme robotickou stavebnici mBot a blokové programováni na iPadech.
Aplikace – průběh hry je řízen aplikací, kde žáci mohou vidět aktuální stav na trhu.

Průběh hry

 

1. Celá třída se rozdělí do několika 4 až 5-ti členných týmů. Jednotlivci si mezi sebou rozdělí role ve firmě – ředitel, obchod, výroba, marketing, vývoj a výzkum.

2. Vzájemnou spoluprací rozběhnou chod firmy. V rámci investiční hry budou čelit reálným situacím, které se běžně odehrávají na trhu a v běhu firmy – chybějící investice do výroby, nedostatek investic do vývoje, podcenění reklamy, atd.

3. V průběhu budou řídit chod firmy a zároveň manuálně skládat robota, kterého posléze naprogramují pomocí iPadů a blokového programování. Programy musejí certifikovat pro získání bonusů pro firmu.

4. V rámci marketingu budují vlastní značku firmy a zároveň vymýšlejí produkt pomocí metody Design Thinking a šablony Value Proposition canvas. Pro sestavení obchodního modelu využívají Lean Business Model canvas.

5. Žáci sledují průběh a vývoj hry na interaktivní tabuli. Celý průběh hry je časově omezen, aby nastala reálná představa o termínech v běžném procesu.

6. Na konci každého kola firma prezentuje svůj postup a provede se společná reflexe. Na úplný závěr se hodnotí celkové představení firmy a design robotů. Vítězem je každý – každá firma je vždy něčím unikátní a každý žák má na výsledku svůj podíl.

Souvislosti a teorie

Investice do oblastí s vysokou přidanou hodnotou se vyplatí
  • Vývoj – na trh můžete uvést unikátní výrobky za vyšší cenu
  • Marketing a značka – máte věrné zákazníky, kteří respektují Vaši značku a jsou ochotni si připlatit
  • Servis a podpora – je nejen nástrojem pro kvalitní služby a opravy, ale také distribuci originálních náhradních dílů a případných rozšíření, upgradů, …
Spoluprací místo boje s konkurencí dokážete více
  • Když firmy spolupracují, mohou například úplně eliminovat hrozby trhu.
  • Spoluprací se můžete také podělit o zisk z příležitostí
  • Spoluprací můžete lépe čelit hrozbám a tím se lépe připravit na vstup na nové zahraniční trhy
Postavení firmy
  • Firma s rovnoměrným rozložením oblastí má větší šanci přežít potenciální hrozby
  • Nezapomínejte na pojištění a externí poradce – pohled od expertů vám pomůže lépe nahlédnout do okolního trhu
  • Jaká firma bude úspěšnější? Ta s jasnou a dlouhodobou vizí, nebo ta, které pružně reaguje na každou příležitost?

Žáci

 

Dobrý den, dnes se u nás ve škole odehrál projektový den Naše firmy. Měli jsme možnost vybudovat svoji fiktivní firmu. Hlavním cílem hry bylo, jak sestrojit robota a ovládat svoji firmu. Jednotlivé skupiny musely svůj výrobek propagovat a každým kolem vylepšovat. Hra nás velmi bavila. Dozvěděli jsme se spoustu užitečných informací o marketingu a budování firmy. I to, jak je lehké zkrachovat.

Děkujeme Vám za možnost si tohle všechno zkusit!

Žáci 15.ZŠ

Hra byla z našeho pohledu velmi dobře zorganizována. Ze začátku nebylo snadné hru pochopit, naštěstí proběhly zkušební kola. Velmi zajímavé bylo skládání robota a následné programování, které tak nebylo jednoduché. Postupem hry napětí stoupalo a konec byl nečekaný. Celou hru se náš tým č.3 držel na přední příčce, avšak naše sláva záhy opadla - byli jsme druzí. Hra se nám přesto velmi líbila a bylo poučné, jak v realitě fungují firmy.

Žáci 28.ZŠ

Každého z naší skupiny bavilo právě to, co dělal - ať už to byl marketing, vývoj, nebo výroba. Ten den nás velmi bavil a jsme rádi, že jsme mohli poznat, jaké to je a jak provozovat vlastní firmu. Nejtěžší pro nás asi bylo sestavování robota a jeho programování, ale i tak jsme to všechno zvládli. Zajímavé zase to, jak vytvořit vlastní reklamu, abychom tím zaujali lidi.

Žáci 1.ZŠ

Na naší škole proběhl projekt Naše firmy. Od samého začátku jsme bedlivě poslouchali vaši řeč. Ze začátku jsme sice moc neporozuměli zadání, ale pak jsme se do toho dostali a vaše hra nás začala velmi bavit. Zkusili jsme si vést firmu, což nás velmi zaujalo. Náš tým se sice neumístil na dobrém místě:-), i poslední místo je místo. Ale brali jsme to sportovně, jsme spokojeni! Na konci, jak jsme bodovali například kola, skelet a myslím, že ještě něco, jsme hlasovali pro jednu položku pro sebe. Náš tým “vynalezl” nové bodování pro plakát, tak to díky nám můžete zařadit do bodového hodnocení. Celkově máme z toho projektu dobré pocity, bylo to dobrý!

Žáci 15.ZŠ

Od pětky z dějepisu k jedničce na trhu
Co je klíčem k úspěšnosti? Co je srdce firmy? Kde jsou skryté největší zisky? Aby jste na tyhle otázky znali odpověď,
Musíte si to prožít. Tento projektový den vám tuhle zkušenost dá. Zjistíte, že nic není tak složité, aby jste to nezvládli. Že jakýkoli nápad je důležitý. Že dohromady jste mnohem víc a to co některým lidem trvá měsíce zvládnete za pár hodin.
Tenhle den Vám do života dá něco, co Vám opravdu k něčemu bude. Emoce, napětí. Probudí ve Vás soutěživého, ale i kreativního ducha!

Žáci 1.ZŠ

Učitelé

„Do činností se postupně zapojili všichni žáci, měli možnost pracovat tak, jak jim vyhovuje díky různým rolím v týmech. I když pro většinu to byly pravděpodobně úplně nové informace, den je bavil a myslím, že si z něj něco odnesli.“

1. ZŠ – Petr Kučera

„Zajímavý program, něco nového, co žáci neznají. Skupinová tvorba a spousta zajímavých poznatků, které si žáci odnesou a v budoucnosti se jim budou hodit."

15. ZŠ – Mgr. Ivana Čejková

„Pěkný program, který motivuje k práci většinu žáků. Celý program simuluje vznik a vývoj firmy. Vede žáky ke spolupráci a komunikaci v týmu. Realizační tým byl dobře připraven a kvalitně pracoval s žáky. Pokud bude možnost příští rok, tak opět využijeme.“

28. ZŠ – Stanislav Hefler

„Perfektně připravený projekt, který donutil ke vzájemné spolupráci. Vytváření hodnot, komunikativnost, akce a zapojení dětí, které normálně nespolupracují.“

Masarykova ZŠ – Tereza Procházková, Mária Kenderová

„Úžasný projekt, perfektní příprava a průběh celého pr. Dne. Obrovské nadšení a elán u žáků. Aktivní účast všech žáků (to je výjimečné). Uvítáme další aktivity tohoto realizačního týmu.“

Masarykova ZŠ – Libuše Brejchová (Výchovná poradkyně)

 

„Žáci se zapojili se zájmem a zodpovědně. Zaujala je práce s technikou (robot), ale i konkurenční boj mezi vzniklými firmami. Akci hodnotíme kladně.“

ZŠ Vejprnice – Daniela Kozová

„Projektový den byl pro žáky velmi přínosný. Investiční hra koresponduje s učivem předmětu Občan a zdraví - téma Obchod, trh, finance. Žáci si tak poutavou formou vyzkoušejí některé teoretické poznatky v praxi za odborného vedení.

1. ZŠ – Irena Wolfová