Ve spolupráci s Doosan Škoda Power jsme upravili projektové dny Naše firmy, tak aby vzdělávali žáky v oblasti energetiky a strojírenství a motivovali žáky k dalšímu studiu těchto oborů.

Naše standartní roboty vystřídá větrná turbína , kterou žáci složí a v pracovních listech budou plnit zadání spojená s produkcí elektřiny, či efektivitou turbíny a poznají reálné využití učiva fyziky v praxi. Ti nejlepší z devítky z těchto škol se poté v dalším školním roce utkají v rámci malého turnaje , kde se bude mezi těmito týmy hledat nejlepší fiktivní firma v oboru energetiky. Podrobné informace o programu a přínosu pro samotné žáky v článku.

Průběh projektového dne

1. Představení Doosan a energetiky (energetického mixu)

 
V rámci projektového dne vždy host z Doosan představí žákům roli firmy na trhu energetiky, plánování projektů a  energetickým mix v ČR. Žákům je dále prezentován náhled do pracovních pozic firmy, kde je žákům představeno, že Doosan shání široké spektrum odborníků přes právníky, ekonomy, obchodníky až k samotným konstruktérům a vývojářům. 
 

2. Založení firmy v oblasti energetiky – zaměření větrné elektrárny

Před žáky tedy stojí v projektovém dnu úkol založit svou vlastní firmu v oblasti energetiky. Jejich hlavním výrobkem jsou větrné turbíny, které jim Nvias v rámci této hry poskytne.

3. Složení turbíny

Dalšími důležitým krokem je poté tuto turbínu správně sestavit a zvolit si, zda budou  pracovat s 2 , 3 nebo 4 lopatkovou turbínou.

4. Zacílení na zákaznický segment (práce s Value Propoposition)

Dále se účastníci setkají s metodou Design Thinking, která je založená na  přemýšlení nad cílovým zákazníkem. Pět kroků žákům pomůže vyčlenit si svého zákazníka, přijít na jeho problémy a poté dojít k produktu, který zákazníkovi ulehčí práci a vyřeší jeho problémy. Toto vše studenti zjistí vyplňováním Value Proposition Canvas, který je účinnou šablonou, pro zjištění potřeb zákazníka a vymyšlení produktu zákazníkovi na míru. Value Proposition Canvas nám vyplnil i Doosan Škoda Power pro parní turbínu pro spalovny odpadu.

5. Certifikační měření – výpočet výkonu

 Po sestavení turbíny má vedoucí oddělení vývoje a výroby za úkol zaznamenávat data o napětí, které turbíny vyprodukují a zjistit tak její výkon. 

6. Výpočet ceny jednotlivých variant turbín

Vedoucí vývoje a výroby musí následně společně s vedoucím obchodu vypočítat cenu této turbíny.  (ke všem těmto úkolům jsou vždy pracovní listy, které žáky vedou k těmto krokům).

 

7. Analýza technického výkresu – výpočet materiálu pro objednání

Obchodník má důležitý úkol –  nakoupit materiál pro výrobu lopatek turbíny. Pracuje s reálným výkresem jedné takovéto lopatky, kde musí nejprve zjistit základní informace o tomto produktu, a poté v navazujícím úkolu vybrat správný materiál a určit jeho rozměry. Následně je nutné zjistit kolik takového materiálu bude zapotřebí.
Za tyto úkoly i úkoly zmíněné výše dostávají firmy takzvanou certifikaci, která jim přináší do fiktivní firmy peníze navíc.

8. Závěrečná prezentace firmy

Celý projektový den nakonec míří k závěrečným prezentacím, kde pomocí metody Elevator Pitch musí žáci představit ve dvou minutách celou svou firmu, jejich podnikatelský záměr a obchodní model, aby mohli zaujmout potenciální investory do jejich firmy.

Doosan Škoda Power

 

Doosan Škoda Power, jako součást skupiny Doosan, hraje klíčovou roli v energetickém sektoru. Specializuje se na vývoj a výrobu vysokokapacitních parních turbín, generátorů a dalšího zařízení pro elektrárny. Společnost Doosan Škoda Power je známá pro své inovační přístupy a špičkové technologie, což jí umožňuje konkurovat na globálním trhu. Její výzkumná a vývojová centra v České republice a Jižní Koreji jsou zárukou trvalého zlepšování a inovací v energetickém odvětví.