Projekt má za cíl přinést do plzeňských škol zážitkovou výuku a motivovat studenty k tvorbě vlastních udržitelných projektů. Impulsem pro studenty bude projektový den, v rámci kterého se seznámí s inovativními a udržitelnými technologiemi, které mohou použít.

Projektové dny a poté i školení či coaching pro učitele nám pomohou vyhledat motivované žáky, kteří vypracují návrh svého vlastního projektu. Žáci budou moci účastí v tomto projektu zlepšit své portfolio pro přihlášky na SŠ, VŠ nebo mohou projekty vypracovat v rámci SOČ.

Ve školním roce 2023 / 2024 plánujeme do projektu zapojit 7 základních škol a 3 střední školy, jejichž zřizovatelem je město Plzeň.

  

Partneři

SITPort_logo