Kemp Naše firmy opět sklízel úspěchy, a to nejen v Plzni. Letošní rok jsme své působení rozšířili i do města Domažlice a Bor. Celkem 100 dětí a 10 učitelů zažilo vybudování firmy od nápadu až pro první prototyp.

 

Děti v týmech opět odvedly skvělou práci, přišly s dobrými nápady a vybudovaly úžasné firmy. 
Týden jsme měli rozdělený do několika fází tak, abychom mohli postupovat podle Design Thinking procesu (proces na řešení problémů a návrh produktů). V pondělí jsme po sestavení týmů, za pomocí InfoKariéry, prošli standardním projektovým dnem Naše firmy, kde se děti seznámily se základy fungování firem, s roboty a jejich programováním, nástroji pro práci s nápadem a definici obchodního modelu. V úterý jsme se zaměřili na zákazníka a jeho pochopení, definovali jsme problémy a pomocí brainstormingu jsme přišli s nápady na řešení těchto problémů. Pro přesné popsání problémů a klíčových vlastností produktů jsme využili šablonu pro definici unikátní hodnoty produktu pro zákazníky Value Proposition. Ve středu jsme se po ověření nápadů seznámili se všemi technologiemi, od mBotů, přes LittleBits a Scratch, až po Alexu. Po seznámení jsme pak mohli bez problémů vytvořit navržené prototypy, které se na konci dne už začali krásně rýsovat. Čtvrtek byl věnován inovacím prototypů. Pro vytvoření reálných podmínek na trhu, jsme si opět zahráli investiční hru Naše firmy. Páteční dopoledne už jsme jen ladili detaily a trénovali závěrečnou prezentaci na odpolední show pro investory.
Během celého týdne prošly děti nelehkou cestou začínajících podnikatelů, narazily na spoustu slepých uliček, ať už při stavění robotů, nebo při investici. Velice důležité z našeho pohledu, je rozdělit si práci v týmu, kde si potom každý najde něco, v čem vyniká a může být firmě užitečný. Pak jde práce krásně od ruky. Což i jednotlivé týmy potvrzovaly. Někdo robota stavěl, další programoval a někdo například vyráběl návrhy na produkt. K výrobě prototypů mohly děti využít mBoty (jednoduché roboty, které si sami poskládaly a naprogramovaly), programovatelné elektronické stavebnice littleBits, nebo třeba hlasový asistent Alexa (umělá inteligence od Amazonu). K dispozici měly také spoustu materiálů na vyzdobení jejich produktů, nebo robotů. 
Na závěr celé týdenní práce přišla asi ta nejnapínavější a zároveň i nejzábavnější část a to prezentace a prodávání vlastního nápadu před investory – rodiči, kteří byli srdečně zváni. Ti po příchodu dostali peníze a po skončení prezentací jednotlivých týmu, se rozhodli, do které firmy investují. Proto se děti musely snažit zaujmout a podat svůj nápad co nejlépe, aby všechny přesvědčily, že mají investovat právě do jejich firmy. Pro představení firem děti využili osvědčenou metodu od Simona Sinka Start With Why (Začněte s proč), samozřejmě že nechybělo ani představení obchodního modelu postaveného na bázi Lean Business model. S takovými zkušenostmi se v životě prostě neztratí. 

 

 

I když firma, která získala nejvíce investic byla vždy jen jedna, každý tým byl oceněn za oblast, ve které vynikal. Jako například: nejlepší nápad, nejfunkčnější prototyp, nejlepší týmová spolupráce, nebo nejlepší prezentace. Všem vznikly krásné projekty, se kterými pracovali od prvního nápadu, přes ověření se zákazníky a definici byznys plánu, až po funkční prototypy. 
Kemp organizuje Plzeňský kraj:

KEMP ROZVOJE KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI
v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356