Poprvé jsme realizovali projektový den Naše firmy ve firemním sektoru. O teambuildingovou aktivitu projevil zájem partner našich aktivit – firma ZF Staňkov s.r.o., kterou jsme navštívili přímo na pobočce v Ohučově.

Účastníci se do programu zapojili s nadšením, patřičnou dávkou soutěživosti a nebývalou kreativitou. Přestože každý tým vsadil na jinou herní strategii, souboj byl až do konce hry velmi napínavý. Rádi jsme si opět ověřili, že program spolehlivě vtáhne i dospělé účastníky.

Teambuilding přispěl k budování soudržnosti napříč firmou, v každém týmu spolupracovali zaměstnanci z různých oddělení. Náhodné rozdělení rolí v týmu poskytlo účastníkům přímou zkušenost s pracovní náplní kolegů a nové podněty k dalšímu seberozvoji.

Účastníci ocenili především marketingové modely, které jim ukázaly nové struktury uchopení produktu s využitím Value Proposition Canvasu, možnost strávit příjemný den s kolegy v odlehčené atmosféře a také celkový potenciál hry pro vzdělávání mladé generace. Sami zaměstnanci také zrevidovali modelový Value Proposition Canvas, který využíváme při projektových dnech na školách, žáci tak dostávají inspiraci přímo z reálného byznysu.

Kromě pozitivní zpětné vazby jsme posbírali i novou inspiraci pro rozšiřování potenciálu projektového dne. Nejčastěji z řad účastníků zaznívalo, že by si ve hře rádi vyzkoušeli více rolí, proto tento nápad zpracujeme do další varianty programu.

Velmi si vážíme dlouhodobé podpory ze strany ZF Staňkov s.r.o. a těšíme se na další spolupráci.