Představujeme nový projektový den z dílny Nvias

Nový projektový den pro žáky středních škol a druhého stupně gymnázií vznikl s myšlenkou naučit žáky využívat AI technologie v řešení problémů moderní společnosti a rozvoje lidského potenciálu.

AI nemusí být věda

Umělá inteligence a strojové učení jsou technologickým průlomem posledních desetiletí. Chytré telefony, samořídící auta, rozšířená realita, personalizovaná reklama,… Technologie využívající umělou inteligenci se staly součástí našeho každodenního života. 

Společnost prochází čím dál intenzivnějšími změnami, styl života se mění a vznikají nové problémy, kterým bude lidstvo čelit. Chceme vychovat generaci tvůrců, která bude umět využívat technologie ve svůj prospěch k řešení těchto problémů.

Žákům vysvětlujeme co nejjednodušším způsobem teorii a s použitím nástrojů pro trénování vlastních modelů snadno pochopí, jak strojové učení a technologie využívající AI fungují. V praktické části si pak děti formou hry sami zkusí natrénovat vlastní modely strojového učení.

Co je obsahem projektového dne

Projektový den představuje úvod do umělé inteligence formou projektové výuky, shrnuje základní poznatky z oblasti moderních technologií využívajících AI, vysvětluje principy fungování tří oblastí strojového učení – vidění, mluvení a porozumění, především neuronové sítě.

Teoretická část objasní také historický, společenský a technologický kontext vzniku a rozvoje umělé inteligence. Formou diskuze se žáci sami zamyslí nad dopadem AI na budoucí trh práce, zdravý způsob života a péči o zdraví. Věnovat se budeme i problémům a etickým otázkám, které vyvstávají v souvislosti s plošným užíváním umělé inteligence: ochrana osobních údajů a zabezpečení, fake news, sběr dat a ztráta anonymity, scoring obyvatel v totalitních režimech.

Praktická část zahrnuje práci s nástroji využívající umělou inteligenci a tvorbu vlastní firmy.

AI startup

Žáci v týmech společně prozkoumají možnosti konkrétních nástrojů s AI technologií a vymyslí kreativní aplikaci v řešení společenských problémů. Nápad dovedou spoluprací v týmu k opravdovým produktům a položí tak v rámci hry základ firmy, která bude tento produkt prodávat. Svá řešení představí v závěrečné prezentaci.

Každý v týmu zastává jinou roli:

  • data expert – zajišťuje sběr vstupních dat, která jsou využita k trénování AI modelů
  • machine learning specialist – má na starosti metody učení umělé inteligence a volbu vhodných nástrojů
  • business leader – sestavuje pomocí lean canvasu obchodní strategii pro úspěšné prosazení firmy na trhu
  • solution architect – má na starosti tvorbu samotného produkt pomocí design thinking procesu
  • marketer – tvoří brand a zvyšuje povědomí o firmě prezentací veřejnosti

Ovládnutí AI představuje obrovskou příležitost být u zrodu nových globálních firem.
AI také kompletně promění byznys tak, jak ho známe.

Rozvíjíme potenciál studentů

Projektový den umožňuje žákům kromě získání mnoha teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti AI také možnost rozvíjet svou podnikavost, kreativitu, informatické myšlení, prezentační schopnosti a pozitivní vztah k technologiím.

Studenty pozitivně motivujeme k aktivní účasti na změně okolního světa a společnosti. Zkušenost s týmovou spoluprací a pracovní náplní nově vznikajících pozic a profesí na trhu práce je pro ně velkým bonusem a stává se klíčovou ve volbě kariéry a dalšího studia.

Zajímavá řešení, která žáci během projektového dne vytvořili:

  • AI pro hledání ideální dovolené z nabídek od různých cestovních kanceláří
  • AI rozpoznání obrazu pro kontrolu pozornosti řidičů na dálnici
  • AI rozpoznání obrazu pro kontrolu čistoty ve třídách a na veřejných místech

Kde objevíš potenciál AI Ty?

Projektový den s AI na vaší škole

Máte-li zájem o realizaci projektového dne na Vaší střední škole či vyšším stupni gymnázia, najdete podrobnosti na stránkách nvias.org