O realizaci projektového dne se zasloužil Pavel Pešat, koordinátor krajského akčního plánu vzdělávání ÚK.